Kirjaudu sisään

Tietosuoja

Tämä on Suomen Varainhankintapalvelut Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.10.2020. Viimeisin muutos 30.10.2020.

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Varainhankintapalvelut Oy
Oivantie 9,
01830 LEPSÄMÄ
Puhelin: 040 419 3868
Sähköposti: iiris [at] varainhankintakauppa.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Iiris Saarenketo
Puhelin: 040 419 3868
Sähköposti: iiris [at] varainhankintakauppa.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri, markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
– henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)
– sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
– julkisen tehtävän hoitaminen (mihin perustuu), tai
– rekisterinpitäjän oikeutettu etu (esim. asiakassuhde, työsuhde, jäsenyys).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja perustettavasta ryhmästä ovat: yritys/organisaatio/yhdistys tai muu nimike ryhmälle, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Lisäksi keräämme talteen yhteyshenkilön nimen, sähköpostiosoitteen sekä puhelinnumeron. Annetuista henkilöistä keräämme talteen vain annetut nimet.

Loppuasiakkaista tallennamme vain ne tiedot, joita käyttäjä antaa tilausta tehdessä: nimi, sähköposti, valitun myyjän nimi ja mahdolliset tilaukseen liittyvät kommentit. Jos loppuasiakas haluaa tilata tuotteet postitse, kerätään myös osoitetiedot lähetystä varten.

www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä ei tallenneta tietoa mihinkään tietokantaan, vaan niistä lähtee viesti pelkästään yhteen sähköpostiosoitteeseen.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin mahdollisesti tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, tilauksista, verkkosivuston erinäisistä lomakkeista, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säilytys

Säilytämme asiakkaan (kaupan perustaja) tietoja korkeintaan 1 vuoden kaupan luomisesta, jotta asiakkaalla on mahdollisuus käynnistää uusi kampanja ilman, että kaikkia tietoja tarvitsee syöttää uudestaan.

Loppuasiakkaiden (kaupassa asioiva) tiedot ovat järjestelmässämme vain 50 päivää tilauksesta.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietoja ei koskaan luovuteta eri tahoille.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästekäytäntö

Eväste on pieni tekstitiedosto, joka tallennetaan käyttäjän tietokoneelle silloin kun joku vierailee sivustolla. Evästeet eivät sisällä minkäänlaisia henkilötietoja eikä niiden avulla voida esimerkiksi suorittaa ohjelmia.

Evästeet Varainhankintakaupan verkkosivuilla

Käytämme evästeitä moniin käyttötarkoituksiin, jotka liittyvät sivuston toimivuuteen, analysointiin ja markkinointiin.

Mikäli tulet luomaan kauppaasi suosittelijan antaman linkin kautta, tallennamme suosittelijan nimen evästeeseen yhden päivän ajaksi, jotta tieto ei katoa, vaikka kävisit sivustoa tutkimassa välissä.

Sivuston seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua. Seurannan tarkoituksena on kerätä tilastotietoa esimerkiksi sivun kävijämäärästä sekä suosituimmista sisällöistä.

Lisätietoja Googlen evästeistä voit lukea tästä linkistä. Evästetiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Sivustomme sisältää myös Google AdWords sekä Facebook-palveluihin liittyviä evästeitä. Nämä evästeet keräävät tietoja esimerkiksi käyttäjien kiinnostuksista, joiden avulla kykenemme kohdentamaan viestintäämme sisällöistämme kiinnostuneelle yleisölle.

Lisätietoja Facebookin evästekäytännöistä löytyy tämän linkin takaa.
Lisätietoja Googlen evästekäytännöistä löytyy tämän linkin takaa.

Evästeiden kieltäminen selaimessa

Emme suosittele tätä, mutta mikäli haluat estää evästeet, muuta selaimesi evästeasetuksia. Evästeiden kieltäminen saattaa heikentää käyttökokemusta, eikä kaikki verkkosivuston toiminnot välttämättä enää toimi lainkaan.

Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi löytyy tämän linkin takaa. Jos estät evästeiden käytön selainohjelmassasi, laitettasi ei seurata, kun vierailet sivustossa. Huomaa kuitenkin, että estämällä evästeiden käytön saatat estää myös joidenkin sivuston toimintojen käyttämisen.

Et ole vielä määrittänyt evästeasetuksiasi. Klikkaa alla olevasta napista jotta voit määrittää asetukset.

Vaihda asetuksia tästä.